Głodni

W Polsce działają kuchnie Towarzystwa im. św. Brata Alberta oraz Caritas. Można tam otrzymać gorący posiłek. Dowiedz się gdzie jest najbliższa Kuchnia, informację otrzymasz w każdym Kościele.