Radio Niepokalanów

Posłuchaj Radia

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. W roku 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy. Niestety, zbliżająca się II wojna światowa przerwała zamiary uruchomienia na stałe stacji radiowej.

Dopiero w roku 1994 słuchacze usłyszeli na fali 102,7 FM melodię pieśni maryjnej "Po górach, dolinach" i głos "Tu Radio Niepokalanów". Od tego czasu nasza stacja pozyskała nowe tereny i na dzień dzisiejszy nadajemy pomiędzy Łodzią a Warszawą, Płockiem a Radomiem oraz w samej Łodzi na fali 98,6 FM. W perspektywie czasu przewidujemy dalszy rozwój zasięgu stacji na całą Warszawę oraz centralną część Polski.