Nota od wydawcy

Niniejsza praca wydana początkowo w Sao Paulo (Brazylia) w maju 1967 r. z okazji pięćdziesięciolecia objawień w Fatimie była sukcesywnie poprawiana i rozszerzana w oparciu o rękopisy Siostry Łucji i ujawniane dokumenty dotyczące objawień. Książka, którą oddajemy do rąk polskiego czytelnika, doczekała się do tej pory 122 wydań w 18 językach w ponad 3,7 mln egzemplarzy. Obecnie jest również rozprowadzana w krajach Europy Wschodniej (wydana po rosyjsku, ukraińsku, białorusku, litewsku, łotewsku i estońsku) w ramach akcji "Światła na Wschód", której celem jest propagowanie orędzia z Fatimy w byłych krajach komunistycznych. Organizatorami tej akcji są Stowarzyszenia TFP z Europy Zachodniej, a ostatnio przyłączyło się do niej również Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, będące polskim wydawcą tej książki. 

Autor tej książki, Antonio A. Borelli jest członkiem Akademii Maryjnej (Academia Marial) w Aparecida (Brazylia) oraz wykładowcą etyki. Jest również autorem wielu innych prac o tematyce maryjnej oraz stale współpracuje z miesięcznikiem "Catolicismo", organem Brazylijskiego Stowarzyszenia Obrony Tradycji, Rodziny i Własności - TFP. 

Praca ta uzyskała liczne listy wyrażające aprobatę i pochwały ze strony biskupów i księży. Oto niektóre z nich:

"Mam nadzieję, że ta książka przyniesie wielki pożytek duchowy naszemu krajowi. Oby była rozpowszechniania jak najszerzej." (18 listopada 1985), Philip M. Hannan, Arcybiskup Nowego Orleanu (USA). 

"Po zapoznaniu się z tą książeczką na temat Matki Bożej Fatimskiej, wydanym przez Stowarzyszenie TFP, uważamy, że jej zawartość zgodna jest z nauką Kościoła. Wydanie tego dziełka przyniosłoby wiele dobra ludowi Bożemu i z tego powodu w pełni je aprobujemy." (22 luty 1986), Kardynał Bernardino Echeverria Ruiz, Arcybiskup Guayaquil (Ekwador).

"W książce o objawieniach Matki Bożej w Fatimie, rozpowszechnianej przez TFP, nie natrafiam na nic sprzecznego z nauką katolicką; jest ona bardzo budująca i przyniosłaby wiele dobra ludowi Bożemu." (1 lipca 1986), German Villa Gaviria, Arcybiskup Barranquilla (Kolumbia).

"Zapoznawszy się z projektem "Światła na Wschód" raduję się z podjęcia tej akcji rozpowszechniania orędzia z Fatimy w Rosji. Proszę Matkę Najświętszą, aby doprowadziła do końca tę jakże potrzebną inicjatywę. Życzę wielkiego sukcesu." (29 stycznia 1991), Kardynał Silvio Oddi (Rzym).

"Z wielką radością zapoznaliśmy się z projektem "Światła na Wschód" w celu wydania i rozpowszechniania na Litwie książki pt. "Fatima: orędzie tragedii czy nadziei?". Życzymy sukcesu tej akcji i pragniemy wesprzeć każdego z jej szlachetnych uczestników przez zapewnienie naszych modlitw i naszego błogosławieństwa." (16 listopada 1992), Kardynał Vincentas Sladkevicius, Arcybiskup Kowna i Prymas Litwy.