Pomoc

Każdy człowiek, bez względu na stan zamożności, może pomóc innym - tym, którzy jeszcze bardziej potrzebują pomocy. Zawsze jest ktoś uboższy, ktoś bardziej głodny czy skąpiej odziany.

Jak Ty możesz pomóc?

Zamów Mszę Świętą za potrzebujących pomocy
To najcenniejszy dar, jaki może dać człowiek człowiekowi.

Złóż ofiarę dla potrzebujących
Tu nie ma kwoty minimalnej, jeśli stać Cię, to ofiarujesz więcej, jeśli nie, to nawet z jednej złotówki pomnożonej przez ilość chcących pomóc, można zrobić wiele dobrego.

Oddaj niepotrzebne meble i sprzęt gospodarstwa domowego
Zapytaj swojego Proboszcza, gdzie możesz oddać rzeczy dla potrzebujących.

Ofiaruj Modlitwę
Poświęć kilka minut więcej podczas pacierza i ofiaruj Modlitwę dla osób w trudnej sytuacji życiowej, chorych, sieroty i wszystkich potrzebujących wsparcia.